Oz & Er Silifke Ayran – Zoeterwoude

Oz & Er
Productieweg 21

Tel.: +31 (71) – 589 09 99
Fax: +31 (71) – 589 20 26
Email: info@ozener.com
Web: www.ozener.com

Silifke süt ve süt mamülleri alanında 1995 yılında Den Haag’da kurulmuºtur. 1995 – 2000 yılları arasında yanlız “SİLİFKE AYRANI” olarak pazarda yer almıºtır. 2000 yılından sonra süt ürünleri dalında markalaºmıºtır.

Halen Hollanda, Belçika ve Fransa’da ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Silifke, bu pazarda hazır paket ayran içme kültürünün oluºması için doğallık ilkesinden taviz vermeden, kendisine has tat ve kalitesini koruyarak Anadoluya ait ayran içme kültürünü Batı Avrupa’da içecek sektöründe yeredinmesi için büyük katkı sağlamıºtır. Ayranı Avrupalılara ve yeni kuºaklara da tanıtılmasında öncü rol oynamıºtır.