STBA Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen

Isyeri Adi: STBA
Sektör: danisman
Ülke: Hollanda
Sehir: Rotterdam
Adress: Nieuwe Markt 65A
Posta Kodu: 4701 AD
Telefon: +31 165 391 565
Fax: +31 0165 391 967
E-posta: info@stba.nl
Web Adresi: http://www.stba.nl
Ilgili Kisinin…
Adi Soyadi: ULVIYE TEKELI
E-posta: info@stba.nl
Telefon: +31 165 391 565
Isyeri Tanitimi: Mensen van allochtone afkomst staan voor allerlei uitdagingen in de Nederlandse maatschappij en op de lokale arbeidsmarkt.
Een aantal knelpunten die regelmatig voorkomen zijn taalachterstanden, culturele gewenning en onbekendheid met wet- en regelgeving.
Op de arbeidsmarkt kunnen de mensen van allochtone afkomst soms een extra steuntje in de rug gebruiken.
De stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA) is opgericht om assistentie te verlenen aan mensen en organisaties die te maken hebben met problemen van deze aard.
Wij geven extra aandacht aan allochtone vrouwen die de arbeidsmarkt willen betreden, omdat dit een kwetsbare groep is. STBA is verder een vraagbaak op het gebied van reintegratievraagstukken en andere onderwerpen die hiermee te maken hebben.
STBA is een kenniscentrum voor de hele gemeenschap.
Etiketler: allochtonen, werk, trajecten, is, yardim